Thứ Hai, Tháng Một 27, 2020

Đào tạo nghề nông

[Tài liệu dạy nghề] Chăn nuôi cừu

Nghề chăn nuôi cừu đã đuợc hình thành và phát triển ở nuớc ta hàng trăm năm nay chủ yếu ở Ninh Thuận, Binh...

[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 6

Phần 6. Bán sản phẩm Mục lục: Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng...

[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 5

Phần 5. Nuôi chim bồ câu sinh sản Mục lục: Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn...

[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 4

Phần 4. Nuôi chim bồ câu thịt Mục lục: Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn kiến...

[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 3

Phần 3. Nuôi chim cút sinh sản Mục lục: Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn kiến...

[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 2

Phần 2. Nuôi chim cút thịt Mục lục: Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn kiến thức,...

[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm

Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về công tác chuẩn...

[Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 5

Phần 5. Trưng bày và tiêu thụ sản phẩm Mục lục: Chương trình dạy nghề "Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh" cung cấp, hướng dẫn kiến...

[Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 4

Phần 4. Chăm sóc cây cảnh Mục lục: Chương trình dạy nghề "Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh" cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng...

[Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 3

Phần 3. Hoàn thiện thế, dáng cho cây cảnh Mục lục: Chương trình dạy nghề "Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh" cung cấp, hướng dẫn kiến...

[Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 1

Chương trình dạy nghề "Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh" cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về trồng, chăm sóc cây...

[Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 2

  Phần 2. Tạo hình cơ bản cho cây cảnh Mục lục: Chương trình dạy nghề "Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh" cung cấp, hướng dẫn kiến...

BÀI MỚI

XEM NHIỀU

SÁCH - TÀI LIỆU

Hướng dẫn nuôi ngan Pha

Hướng dẫn nuôi ngan Pha Thông tin tài liệu: Tên sách: Hướng dẫn nuôi ngan Pha Số trang: 29 Định dạng: PDF. Bạn cần cài...

65 loại thuốc thú y ngoại nhập

65 loại thuốc thú y ngoại nhập Thông tin tài liệu: Tên sách: 65 loại thuốc thú y ngoại nhập Số trang: 10 Định dạng:...

Kỹ thuật nuôi đà điểu

Kỹ thuật nuôi đà điểu Thông tin tài liệu: Tên sách: Kỹ thuật nuôi đà điểu Số trang: 244 Định dạng: PDF. Bạn cần cài...

Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài

Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm tu hài Thông tin tài liệu: Tên sách: Công nghệ sản xuất giống và nuôi thương...

Nuôi cá nước ngọt, quyển 5 – Kỹ thuật nuôi cá rô phi

Nuôi cá nước ngọt, quyển 5 - Kỹ thuật nuôi cá rô phi Thông tin tài liệu: Tên sách: Nuôi cá nước ngọt, quyển 5...
Loading...