Kỹ thuật nuôi cá nheo Mỹ giai đoạn giống

0
124

Hiện nay, tại một số tỉnh như: Hải Dương, Phú Thọ, An Giang đã có nhiều nuôi cá nheo Mỹ đem lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Theo những chủ hộ ở đây, để có được thành công thì quan trọng nhất chính là việc chú trọng tới cá từ giai đoạn cá hương đến khi ra giống, hợp lý từng cá thể giống sẽ khoẻ mạnh, có đà phát triển tốt hơn ở giai đoạn thương phẩm

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here