Giống lạc kháng bệnh héo xanh vi khuẩn

0
16

Video: Giống kháng bệnh héo xanh vi khuẩn, mời các bạn cùng xem.
Để xem nhiều video hơn, mời vào kênh của tại địa chỉ: https://www.youtube.com/channel/UCgYGPijJCX8_3VRZJYvmLQg

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here