7 giải pháp kỹ thuật giảm lượng lúa giống sạ trên ruộng

0
15

Dưới đây là 7 giải pháp kỹ thuật giảm lượng lúa giống sạ trên ruộng:

1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, tập huấn, trình diễn sâu về cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương về mật độ gieo sạ tối ưu cho ruộng lúa , chất lượng tốt.

7 giải pháp kỹ thuật giảm lượng lúa giống sạ trên ruộng

Gieo sạ bằng công cụ sạ hàng

2. Cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương tổ chức hội thảo trao đổi về vấn đề trang bằng mặt ruộng trong kiện thực tiễn hiện có giữa các chủ máy cày, xới, trang mặt ruộng trong vùng và bà con , các HTX… về việc tăng cường trang bằng mặt ruộng và giá dịch vụ hợp lý cộng đồng chấp nhận.

3. Cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn công tác chuẩn bị đồng ruộng đầu vụ, chú trọng các biện pháp cộng đồng trong giữ thoát nước, diệt OBV, diệt , vùi , xả độc cho ruộng…

4. Đúc kết kinh nghiệm sử dụng công cụ sạ hàng để giảm giống, cần chú ý các thông số độ dài lối sạ, khẩu độ lỗ phóng hạt, tốc độ di chuyển… được phổ biến nhân rộng. Gắn với các chính sách khuyến nông để khuyễn khích mở rộng.

5. Tổng hợp, đánh giá, làm thí điểm trong việc sử dụng máy phun hạt, có nghiên cứu đánh giá ứng dụng, tốc độ phun và di chuyển máy để đạt mật độ hợp lý cho năng suất cao, để phổ biến nhân rộng kinh nghiệm tốt.

6. Tiếp tục đúc kết, đánh giá ưu điểm mô hình cấy bằng máy. các chính sách hỗ trợ để vận động phát triển đầu tư máy, hình thành các tổ dịch vụ cấy máy, HTX hoặc cây giống hoàn thiện (thực hiện dịch vụ giống từ khâu bán giống đến làm mạ, cấy bằng máy đến khi lúa hồi xanh cứng cây…).

7. Lựa chọn và hướng dẫn hoàn thiện tay nghề cho các tổ sạ giống bằng tay, đáp ứng cho việc thuê dịch vụ tại địa phương kết hợp với kỹ thuật sạ thưa.

7 giải pháp kỹ thuật giảm lượng lúa giống sạ trên ruộng

Máy cấy lúa

PVQ

Theo:

Loading...