Từ 15/1/2020, kê khai số lượng vật nuôi được thực hiện như thế nào?

0
7

Theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ NNPTNT ban hành ngày 30/11/2019, có hiệu lực từ ngày 15/1/2020, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng vật nuôi.


Hà Nội: Chăn nuôi lợn sinh học “sống khỏe” giữa bão dịch tảBộ NN&PTNT hướng dẫn quy trình chăn nuôi lợn an toàn sinh học

Hiện nay, nhiều người chăn nuôi đang băn khoăn không biết hoạt động kê khai số lượng vật nuôi sẽ được thực hiện như thế nào.

Loading...

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 23, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi về loại, số lượng vật nuôi theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi từ ngày 25 đến ngày 30 của tháng cuối quý theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

 tu 15/1/2020, ke khai so luong vat nuoi duoc thuc hien nhu the nao? hinh anh 1

Bảng hướng dẫn kê khai vật nuôi theo Thông tư 23.

Ngoài ra, Thông tư 23 cũng quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại. Cụ thể như sau: Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 150 mét.

Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200 mét; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 300 mét.

Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 mét; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500 mét.

Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50 mét.

 tu 15/1/2020, ke khai so luong vat nuoi duoc thuc hien nhu the nao? hinh anh 2

Từ ngày 15/1/2020, các tổ chức, cá nhân phải kê khai số lượng vật nuôi theo quy định.

Đối với khoảng cách, phương thức di chuyển đàn ong mật, điểm đặt ong mật là nơi có tối thiểu 50 đàn ong nội hoặc 100 đàn ong ngoại; khoảng cách tối thiểu giữa 02 điểm đặt ong nội là 01km; giữa 02 điểm đặt ong ngoại là 02km; giữa 02 điểm đặt ong nội với ong ngoại là 02 km.

Thông tư 23 cũng quy định, Cục Chăn nuôi có trách nhiệm tổ chức triển khai kê khai hoạt động chăn nuôi và các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên phạm vi cả nước.

Xây dựng chương trình khung (nội dung, thời gian) về đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, cấy truyền phôi cho trâu, bò, dê, cừu, ngựa. Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động chăn nuôi trên phạm vi cả nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động chăn nuôi được quy định tại Thông tư này trên địa bàn; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.

Tổng hợp, báo cáo kết quả kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn về Cục Chăn nuôi định kỳ trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi:

Tổ chức, cá nhân chăn nuôi có trách nhiệm thực hiện quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn: Dân Việt

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here