Animat 40SL giúp tăng năng suất khoai lang

0
9

Animat 40SL cho hiệu quả rất tốt, vừa làm tăng năng suất, vừa làm giảm được chi phí sản xuất so với cách làm truyền thống.

Animat 40SL giúp tăng năng suất khoai lang

Việc xử lý khoai lang bằng chất điều hòa sinh trưởng Animat 40 SL (Mepiquat chloride 40% w/w) giúp giảm độc hại và ít ảnh hưởng đến môi trường đất.

Loading...

Khoai lang là một loại cây trồng chủ lực của huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Khoai lang đã từng giúp người nông dân thoát nghèo trên mảnh đất của mình nhưng hai, ba năm gần đây do tình hình giá cả không ổn định và giá vật tư nông nghiệp ngày càng biến động đã gây ra không ít khó khăn cho người trồng.

Sản xuất khoai lang có chi phí khá cao so với cây trồng khác, từ khâu xuống giống cho đến khâu thu hoạch. Trong đó khâu xử lý cho cây xuống củ là một trong những khâu quan trọng nhất và chiếm nhiều chi phí nhất vì nó quyết định đến thành bại sau này, khoai lang có năng suất cao hay không đều phụ thuộc ở khâu này.

Cty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn vào cuộc giúp bà con giải quyết khó khăn cũng như giải pháp giúp tăng năng suất khoai lang và giảm chi phí sản xuất. Theo đó, Cty đã làm khảo nghiệm thành công sản phẩm Animat 40SL (Mepiquat chloride 40% w/w) trên cây khoai lang. Sản phẩm được khảo nghiệm trên ruộng khoai lang tím Nhật của nông dân Hồ Thanh Dũng (xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Sản phẩm Animat 40SL được khảo nghiệm với 03 nồng độ xử lý khác nhau và 01 nghiệm thức đối chứng xử lý theo tập quán của nông dân. Thời điểm xử lý: Phun 02 lần trong một vụ vào giai đoạn khoai lang 20 ngày và 27 ngày sau khi trồng.

Nghiệm thức 1:

– Phun Animat 40SL với nông độ 0,05% – Pha 10ml Animat 40SL cho bình 20 lít nước.

– Kết quả: 30 ngày sau phun Animat 40SL (0,05%), dây khoai phát triển còn dài, tạo củ ít và nhỏ.

Nghiệm thức 2:

– Phun Animat 40SL với nồng độ 0,1% – Pha 20ml Animat 40SL cho bình 20 lít nước.

– Kết quả: 30 ngày sau phun Animat 40SL (0,1%), dây khoai phát triển vừa đủ, tạo củ nhiều và củ lớn hơn các nghiệm thức khác.

Nghiệm thức 3:

– Phun Animat 40SL với nồng độ 0,2% – Pha 40ml Animat 40SL cho bình 20 lít nước.

– Kết quả: 30 ngày sau phun Animat 40SL (0,2%), dây khoai bị kiềm hãm sinh trưởng qua mạnh, tạo củ ít và nhỏ.

Nghiệm thức đối chứng: Phun theo tập quán của nông dân:

– Pha 60ml hoạt chất Propiconazole 250g/l + 15ml hoạt chất Glyphosate 480g/l cho bình 20 lít nước.

– Kết quả: 30 ngày sau phun hỗn hợp hoạt chất Propiconazole và Glyphosate: Dây khoai phát triển vừa đủ, tạo củ khá và củ lớn trung bình.

Với kết quả khảo nghiệm trong điều kiện trên nhận thấy nghiệm thức phun Animat 40SL (nồng độ 0,1%) cho hiệu quả tối ưu nhất.

Theo đánh giá của nông dân Hồ Thanh Dũng, sản phẩm Animat 40SL cho hiệu quả rất tốt, vừa làm tăng năng suất, vừa làm giảm được chi phí sản xuất so với cách làm truyền thống của anh, rất phù hợp với tình hình giá cả khoai lang bấp bênh như hiện nay.

Ngoài ra, việc xử lý khoai lang bằng chất điều hòa sinh trưởng Animat 40 SL (Mepiquat chloride 40% w/w) còn làm giảm độc hại và ít ảnh hưởng đến môi trường đất và nước so với cách làm truyền thống của anh và bà con nông dân trong xã.

KS Kim Xuân Lộc

Nguồn: Nông nghiệp VN

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here