9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

0
17

Daisaku Nomoto đến từ Nhật Bản đã tạo kiểu cây thông tuyệt vời này tại giải thưởng Noelanders Trophy 2017 diễn ra tại Bỉ.

Bước 1 (Mặt 1)

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Loading...

Bước 2 (Mặt 2)

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 3

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 4

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 5

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 6

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 7

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 8 (Dọn gốc)

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Bước 9

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

Cây hoàn thiện và cây lúc ban đầu

9 bước để hoàn thiện một cây Bonsai qua bàn tay của Daisaku Nomoto Nhật Bản

TMT: Tổng hợp từ Bonsai Empire

Nguồn: Hội sinh vật cảnh Việt Nam

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here