[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 3

0
166

Phần 3. Nuôi chim cút sinh sản

Mục lục:

[post_list_box series=”2850″]


Chương trình dạy nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về công tác chuẩn bị và kỹ thuật nuôi chim cút, chim bồ câu để bà con có thể tự tổ chức chăn nuôi tại hộ gia đình, trại chăn nuôi tư nhân hoặc cơ sở chăn nuôi, giữ giống chim cút, chim bồ câu.
[Tài liệu] Dạy nghề nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm, phần 3
Bộ giáo trình “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm” gồm 6 quyển

Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here