[Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 1

0
245
Chương trình dạy nghề “Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh” cung cấp, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về trồng, chăm sóc cây cảnh để bà con có thể triển khai sản xuất. [Tài liệu] Chương trình dạy nghề tạo dáng và chăm sóc cây cảnh, phần 1 Tài liệu gồm 5 phần:

Phần 1. Chuẩn bị cây nguyên liệu

Mục lục:

[post_list_box series=”2837″]  
Loading...

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Please enter your comment!
Please enter your name here